ჩვენ ვქმნით/ვიყენებთ ციფრულ პლატფორმებსა და მარკეტინგს, რომლებიც ადვილად გასაგები და აღსაქმელია მომხმარებლისთვის.

ბრენდის სტრატეგია და იდენტობა

გამოცდილებაზე დამყარებულ ბრენდ-სტრატეგიითა და გრაფიკული დიზაინით სინქრონულად ვქმნით საუკეთესო მომსახურებასა და პროდუქტს, რომლებიც ახდენს იდეების განხორციელებას, ქმნის და ავითარებს ბრენდს.

ვებ-გვერდი და ციფრული პროდუქტები

აუდიტორიის გარეგანი და შინაგანი მოტივაციის - რომელიც მომხმარებლებს აკავშირებთ ბრენდის მიმართ - აღქმის საშუალებით, ჩვენ ვქმნით ციფრულ პროდუქტებს, საიდანაც ბრენდი ესაუბრება მომხმარებლებს და - პირიქით.

ელ. კომერციული პლატფორმები

ჩვენ ვქმნით ონლაინ მაღაზიას, სადაც მომხმარებლებს მარტივად შეეძლებათ თქვენი პროდუქტების ნახვა და შეძენა; გადახდა - როგორც ნაღდი ანგარიშსწორებით, ასევე ნებისმიერი საბანკო ბარათით.